SELF-EMPLOYED

Pracujesz jako self-employed lub subcontractor?
PAMIĘTAJ! masz obowiązek rozliczyć się z podatku za każdy rok. Na podstawie Twojego zeznania podatkowego Brytyjski Urząd Skarbowy (HMRC) naliczy Ci podatek do zapłaty lub do zwrotu.

VAT

POMOŻEMY WYBRAĆ CI METODĘ ROZLICZENIA VAT W UK
Metoda Accrual
Metoda kasowa
Flat rate scheme (jedna stawka)
Annual scheme (raz w roku)

Limited Company

FIRMA LIMITED

Limited Company czyli LTD to nic innego jak odpowiednik polskiej spółki z o.o. Firma limited działa zgodnie z brytyjskim prawem spółek i posiada osobowość prawną. Powstaje poprzez zarejestrowanie w brytyjskim rejestrze firm.

ROZLICZENIE CIS

Rozliczenie CIS (Construction Industry Scheme)
określa zasady rozliczeń i płatności między wykonawcami (contractors) i podwykonawcami (subcontractors) w branży budowlanej.